Seuran historia 


VR-Tennis ry (VRT) on perustettu 1947 nimellä Valtionrautateiden Tennis ry. Seura toimi aluksi Pasilassa nykyisen messukeskuksen alueella 2 massakentällä. Metsälän kenttien avajaiset olivat 19.8.1973.

VR-Tenniksen perustava kokous pidettiin Helsingissä Rautatiehallituksen tiloissa 19.6.1947. Perustajat olivat Maila Sinisalo (Soini), Viljo Miettinen, Yrjö Ollilainen ja Martti-Veli Kalaja. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Viljo Miettinen ja sihteeriksi Martti-Veli Kalaja. Seuran ensimmäisen hallituksen jäseniä olivat Maila Sinisalo, Ahti Blässar, Jorma Halkonen, Pauli Saarivuori ja Yrjö Ollilainen.
Seura merkittiin yhdistysrekisteriin 22.1.1949 ja samana vuonna seura liittyi Suomen Tennisliittoon.

VRTn alkuaikojen parhaita pelaajia olivat Keijo Littunen, Jorma Halkonen, Harry Dahlman ja Annikki Lamppu.
VRT:llä on ollut vuodesta 1949 (Tukholmassa) lähtien vuoteen 1995 asti vuorovuosina seuraottelu ruotsalaista rautatieläisseuraa Järnvägsstyrelsens Tennisklubb:ia (SJTK) vastaan.

Seuran historiikki vuodelta 1947-1967

Seuran puheenjohtajat 1946-

Metsälän tenniskenttien
rakentaminen 1973 - 1974

 

Metsälän tenniskenttien avajaiset olivat 19.8.1973.
Tällöin oli käytössä 3 kenttää (1, 2 ja 3) ja niillä järjestettiin Valtionrautateiden tennismestaruuskilpailut.
Kilpailujen aikana kentät vihittiin käyttöön. 

Rakentamisaikataulu: 

1972 elokuussa raivattiin kenttäalueella ollut metsä ja 4-6 m korkea tiheä vesakko.
1972 syyskuussa tehtiin hiekan ja sepelitäytteen tasaus.
1972 lokakuussa otettiin talteen pintamassa ja aitatarvikkeet vanhoilta Pasilan kentiltä.
1973 touko-kesäkuussa pystytettiin kenttien ympärysaidat ja väliaidat.
1973 touko-kesäkuussa rakennettiin kenttien 1, 2 ja 3 pinnat.
1974 huhti-toukokuussa rakennettiin kentät 4, 5 ja 6.
1974 kesä-syyskuussa rakennettiin pukusuojarakennus. 


Valtionrautateiden Tennis ry:n johtokunta 1973-1974 (nyk. VRT-Tennis ry).

Puheenjohtaja            Pentti Roto
Varapuheenjohtaja    Magnus Fagerström
Sihteeri                       Jorma Mether
Rahastonhoitaja         Kalevi Hannonen
Kerhomestari             Eila Saarnisto
Jäsen                          Reijo Arvola
Jäsen                          Harry Dahlmam

VRTn ensimmäiset kentät olivat Pasilassa nykyisen Messukeskuksen alueella. Ensimmäinen kenttä rakennettiin sinne vuosina 1950-1955 ja toinen kenttä vuosina 1969-1970. Helsingin kaupunki sanoi irti maanvuokrasopimuksen ilmoittaen, että kenttälaitteet on poistettava 1.9.1972 mennessä ja alue on tasattava. Seuralla oli onni myötä uuden kenttäpaikan etsinnässä. Neuvoteltaessa asiasta Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoiluviraston kanssa kävi selville, että Metsälässä puistoalueen keskellä urheilutarkoituksiin varatulla tontilla oli vielä tarkoitukseen soveltuva alue vapaana. Sopimus alueen käytöstä syntyi nopeasti ja alueen raivaustöihin päästiin käsiksi välittömästi.

Sen vuoksi, että Itä-Pasilan kunnallistekniikan jalkoihin jääneet kaksi vanhaa kenttää olivat osoittautuneet seuran omiinkin tarpeisiin määrällisesti riittämättömiksi, asetettiin tavoitteeksi heti alusta alkaen kolmen uuden kentän rakentaminen sen mukaan kuin voimat ja varat myöten antavat. Vuokra-alueelle todettiin mahtuvan kaikkiaan kuusi kenttää ja näin otettiin tämä lisärakentamismahdollisuus huomioon kenttien sijoittamisessa. Raivaus-, salaojitus- ja perustustyöt katsottiin järkeväksi ja taloudellisesti tehdä koko alueelle samanaikaisesti jo tässä ensimmäisessä rakennusvaiheessa.

Koko Metsälän kenttähankkeessa oli tämän jälkeen edessä vielä kolmas rakennusvaihe, joka käsitti asianmukaisen noin 100 m² suuruisen puuelementtirakenteisen pukusuojarakennuksen pystyttämisen. Väliaikaisina pukusuojina kentillä oli kaksi jalaksilla olevaa lautaparakkia, joissa pukeutumisen lisäksi oli mahdollisuus kylmän suihkun ottamiseen.

Ikään kuin vastineeksi Pasilan kenttien menetyksestä korvauksitta seura sai tässä uudessa kenttähankkeessaan osakseen myötämielistä suhtautumista eri kaupunginelimien taholta sekä myös eri muodoissa annettua arvokasta tukea erityisesti urheilu- ja ulkoiluvirastolta, rautatiehallitukselta, Rilke Oy:ltä, Rautateiden Urheilun Tuki-säätiöltä ja Postipankilta.

Last Updated on
By Metsälän tenniskentät